dimecres, 16 de març del 2016

BARRACA Nº 189
BARRACA Nº 189
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 24-01-2016
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Circular
ESTAT Bo
X 408757
Y 4606945
FUS 31 T
ALTITUD 355m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Llinda plana,porta alçada 1,25m,amplada 0,70m
gruix de paret 0,60m,diàmetre interior
2,00m,alçada interior 2,25m
COMENTARIS Estança adossada rectangular, 2,25m x 1,50m
sense sostre


BARRACA Nº 184
BARRACA Nº 184
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 24-01-2016
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria
FORMA Circular
ESTAT Ruïnós
X 409077
Y 4607342
FUS 31 T
ALTITUD 323m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Llinda plana,alçada porta 0,90m,amplada
0,50m,gruix de paret 0,40m,diàmetre interior
2,00m
COMENTARIS Sostre enderrocat,exteriors de la paret en mal
estat
BARRACA Nº 175
BARRACA Nº 175
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE L’estació
DATA REGISTRE 05-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Circular
ESTAT Ruïnós
X 407958
Y 4606473
FUS 31 T
ALTITUD 292m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Gruix de paret 0,50m,diàmetre interior 2,00m
COMENTARIS Sostre i entrada esfondrats
BARRACA Nº 170
BARRACA Nº 170
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Farinera-Fresno
DATA REGISTRE 06-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Circular
ESTAT Semi ruïnós
X 407942
Y 4607855
FUS 31 T
ALTITUD 156m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Amplada porta 0,60m,gruix paret
0,40m,diàmetre interior 2,00m,alçada 1,50m
COMENTARIS Falta la llinda,sostre en perill de caure


BARRACA Nº 156
BARRACA Nº 156
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Fresno-Farinera
DATA REGISTRE 06-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria aïllada
FORMA Quadrada
ESTAT Ruïnós
X 407748
Y 4607792
FUS 31 T
ALTITUD 232m
ORIENTACIÓ SO
DESCRIPCIÓ Llinda plana,alçada porta 1,50m amplada
0,75m,gruix paret 0,50m,mides interiors 2,60m x
2,00m
COMENTARIS Estança adossada en ruïnes mides aprox.
2,60m x 2,00m, gruix paret 0,50m
BARRACA Nº 155
BARRACA Nº 155
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Fresno-Farinera
DATA REGISTRE 06-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria aïllada
FORMA Quadrada
ESTAT Ruïnós
X 407807
Y 4607843
FUS 31 T
ALTITUD 236m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Barraca de dues estances,mides 1ª
estança,3,00m x 2,40m,gruix de paret 0,40m
2ª estança,2,70m x 2,00m.
COMENTARIS
BARRACA Nº 154
BARRACA Nº 154
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Fresno-Farinera
DATA REGISTRE 06-11-2015
AUTOR Joan Valles i Bertan
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aeria aillada
FORMA Quadrada
ESTAT Bo
X 407812
Y 4607943
FUS 31 T
ALTITUD 233m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Llinda plana,alçada porta 1,20m,amplada
0,60m,gruix paret 0,60m,mida interior 2,00m x
2,00m,alçada 2,00m
Construcció adossada en ruïnes mida interior
aprox. 2,00m x 2,00m,gruix paret 0,50m
COMENTARIS Fresquera,petita finestre a O


BARRACA Nº 142
BARRACA Nº 142
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE L’estació
DATA REGISTRE 05-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertan
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria aïllada
FORMA Circular
ESTAT Semi ruïnós
X 407801
Y 4606672
FUS 31 T
ALTITUD 283m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Gruix de paret 0,60m,diàmetre interior 2,70m
COMENTARIS Porta i sostre enderrocats,fresquera,petita
finestra orientada a Edimarts, 15 de març del 2016

BARRACA Nº 104
BARRACA Nº 104
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE El Fresno
DATA REGISTRE 15-09-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Circular
ESTAT Bo
X 407443
Y 4607540
FUS 31T
ALTITUD 223m
ORIENTACIÓ Sud
DESCRIPCIÓ Llinda plana, Mides. Porta 1,20 x 0,80m, paret
0,50m, diàmetre interior 2,50m, alçada interior
2,30m
COMENTARIS Falta part del sostre,petit enderroc en paret
exterior

BARRACA Nº 103
BARRACA Nº 103
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 09-06-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Quadrada
ESTAT Ruïnós
X 408845
Y 4606876
FUS 31T
ALTITUD 341m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Barraca de dues estances, 1ª mides interiors
aprox. 2,30m x 2,00m 2ª 2,80m x 1,30m
COMENTARIS Molt mal estat, perill d’esfondrament


BARRACA Nº 102
BARRACA Nº 102
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Pau Gran
DATA REGISTRE 09-06-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Rectangular
ESTAT Bo
X 408386
Y 4606951
FUS 31T
ALTITUD 312m
ORIENTACIÓ S O
DESCRIPCIÓ Llinda plana, mides interiors 2,90m x 2,25m
altura interior 1,90m, alçada porta 1,10m
amplada 0,80m gruix de paret 0,50m
COMENTARIS Barraca en molt bon estat


BARRACA Nº 84
BARRACA Nº 84
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 15-09-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Quadrada
ESTAT Ruïnós
X 409164
Y 4607367
FUS 31T
ALTITUD 334m
ORIENTACIÓ Est
DESCRIPCIÓ Mides aproximades 1,80m x 1,40m, paret 0,50m
COMENTARIS Molt malmesa, estat ruïnós

BARRACA Nº 83
BARRACA Nº 83
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 15-09-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria aïllada
FORMA Circular
ESTAT Bo
X 408926
Y 4607364
FUS 31T
ALTITUD 311m
ORIENTACIÓ Sud
DESCRIPCIÓ Llinda plana, Mides. Porta 1,00m x 0,50m, paret
0,50m, diàmetre interior 1,80m, alçada interior
1,70m
COMENTARIS Petits enderrocs en dos punts de la paret
exterior, conserva el voladís
BARRACA Nº 82BARRACA Nº 82
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 15-09-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Rectangular
ESTAT Ruïnós
X 408809
Y 4607352
FUS 31T
ALTITUD 309m
ORIENTACIÓ Sud
DESCRIPCIÓ Llinda plana, Mides. Porta 1,10m x 0,70m, paret
0,60m, interior 2,00m x 1,70m
COMENTARIS Sostre totalment esfondrat, per les restes
s’intueix que estava fet amb tauló de fusta


dissabte, 12 de març del 2016

BARRACA Nº 81BARRACA Nº 81
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 15-09-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Circular
ESTAT Bon estat
X 408805
Y 4607282
FUS 31T
ALTITUD 319 m
ORIENTACIÓ Sud
DESCRIPCIÓ Llinda plana, mides. Porta 0,85m x 0,55m, paret
0,50m , diàmetre interior 2,40m , alçada interior
1,80m
COMENTARIS Al interior si troba una coco, conserva
pràcticament tot el voladís

BARRACA Nº 46BARRACA Nº 46
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 24-01-2016
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Adossada
FORMA Irregular
ESTAT Semi ruïnós
X 408693
Y 4607075
FUS 31 T
ALTITUD 341m
ORIENTACIÓ
DESCRIPCIÓ Petit abric adossat al camí,immesurable
COMENTARIS
BARRACA Nº 44


BARRACA Nº 44
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE El coll de la reixa
DATA REGISTRE 05-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Circular
ESTAT Regular
X 406839
Y 4605952
FUS 31 T
ALTITUD 267m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Llinda plana,Alçada porta 1,05m, amplada
0,50m,Gruix de paret 0,50m,diàmetre interior
1,60m,alçada interior 1,50m

COMENTARIS Falta el sostre, fresquera