dimecres, 16 de març del 2016

BARRACA Nº 189
BARRACA Nº 189
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 24-01-2016
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Circular
ESTAT Bo
X 408757
Y 4606945
FUS 31 T
ALTITUD 355m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Llinda plana,porta alçada 1,25m,amplada 0,70m
gruix de paret 0,60m,diàmetre interior
2,00m,alçada interior 2,25m
COMENTARIS Estança adossada rectangular, 2,25m x 1,50m
sense sostre


BARRACA Nº 184
BARRACA Nº 184
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Can Vives
DATA REGISTRE 24-01-2016
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria
FORMA Circular
ESTAT Ruïnós
X 409077
Y 4607342
FUS 31 T
ALTITUD 323m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Llinda plana,alçada porta 0,90m,amplada
0,50m,gruix de paret 0,40m,diàmetre interior
2,00m
COMENTARIS Sostre enderrocat,exteriors de la paret en mal
estat
BARRACA Nº 175
BARRACA Nº 175
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE L’estació
DATA REGISTRE 05-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Circular
ESTAT Ruïnós
X 407958
Y 4606473
FUS 31 T
ALTITUD 292m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Gruix de paret 0,50m,diàmetre interior 2,00m
COMENTARIS Sostre i entrada esfondrats
BARRACA Nº 170
BARRACA Nº 170
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Farinera-Fresno
DATA REGISTRE 06-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria adossada
FORMA Circular
ESTAT Semi ruïnós
X 407942
Y 4607855
FUS 31 T
ALTITUD 156m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Amplada porta 0,60m,gruix paret
0,40m,diàmetre interior 2,00m,alçada 1,50m
COMENTARIS Falta la llinda,sostre en perill de caure


BARRACA Nº 156
BARRACA Nº 156
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Fresno-Farinera
DATA REGISTRE 06-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria aïllada
FORMA Quadrada
ESTAT Ruïnós
X 407748
Y 4607792
FUS 31 T
ALTITUD 232m
ORIENTACIÓ SO
DESCRIPCIÓ Llinda plana,alçada porta 1,50m amplada
0,75m,gruix paret 0,50m,mides interiors 2,60m x
2,00m
COMENTARIS Estança adossada en ruïnes mides aprox.
2,60m x 2,00m, gruix paret 0,50m
BARRACA Nº 155
BARRACA Nº 155
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Fresno-Farinera
DATA REGISTRE 06-11-2015
AUTOR Joan Vallès i Bertran
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aèria aïllada
FORMA Quadrada
ESTAT Ruïnós
X 407807
Y 4607843
FUS 31 T
ALTITUD 236m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Barraca de dues estances,mides 1ª
estança,3,00m x 2,40m,gruix de paret 0,40m
2ª estança,2,70m x 2,00m.
COMENTARIS
BARRACA Nº 154
BARRACA Nº 154
UBICACIÓ Vacarisses
PAISSATGE Fresno-Farinera
DATA REGISTRE 06-11-2015
AUTOR Joan Valles i Bertan
TIPUS DE
CONSTRUCCIÓ
Aeria aillada
FORMA Quadrada
ESTAT Bo
X 407812
Y 4607943
FUS 31 T
ALTITUD 233m
ORIENTACIÓ S
DESCRIPCIÓ Llinda plana,alçada porta 1,20m,amplada
0,60m,gruix paret 0,60m,mida interior 2,00m x
2,00m,alçada 2,00m
Construcció adossada en ruïnes mida interior
aprox. 2,00m x 2,00m,gruix paret 0,50m
COMENTARIS Fresquera,petita finestre a O